Jornada escolar completa

7.15 H - 14.45 H

Bloque Inicio Fin Min
1 7:15 AM 8:50 AM 95
Pasar 8:50 AM 8:55 AM 5
Desayuno consultivo 8:55 AM 9:05 AM 10
Pasar 9:05 AM 9:10 AM 5
2 9:10 AM 10H45 95
Pasar 10H45 10:50 AM 5
3 10:50 AM 13:05 Ver más abajo
Pasar 13:05 13:10 5
4 13:10 14:45 95

3A HORARIO DE COMIDAS
10:50 - 11:20 Almuerzo
11:20 - 11:25 Paso
11:25 - 13:05 3er bloque Clase

3B HORARIO DE COMIDAS
10:50 - 11:40 3er bloque
11:40 - 11:45 Paso
11:45 - 12:15 Almuerzo
12:20 PM - 1:05 PM 3er Bloque Clase

Media jornada escolar

7:15 H - 11:00 H

Bloque Inicio Fin Min
1 7:15 AM 8:05 AM 50
Pasar 8:05 AM 8:10 AM 5
Desayuno consultivo 8:10 AM 8:20 AM 10
Pasar 8:20 AM 8:25 AM 5
2 8:25 AM 9H15 50
Pasar 9H15 9:20 AM 5
3 9:20 AM 10:10 AM 50
Pasar 10:10 AM 10H15 5
4 10H15 11 DE LA MAÑANA 45